Informații confidențiale

Informații confidențiale privind utilizarea datelor dumneavoastră

Eu. Subiect

Art. 1. Aceste condiții generale, denumite în continuare Condiții generale , au scopul de a reglementa relația dintre XXM EOOD, denumit în continuare Furnizor , proprietar al site: www. twinspalace.com, denumit în continuare Website , și fiecare dintre utilizatorii, denumit în continuare Utilizator/i , ai Site-ului , în legătură cu Utilizarea paginii de Internet de către utilizator.

II. Date despre Furnizor

Art. 2. Informații despre Furnizor:
1. Nume:
2. Sediul și adresa conducerii: orașul Varna, St. Sf. Str. Konstantin și Elena 45, №2 Hotel Twins Palace
3. Adresa de exercitare a activitatii: oras Varna, St. Sf. Str. Konstantin și Elena 45, №2 Hotel Twins Palace
4. Detalii corespondență: Varna, St. Sf. Strada Constantin și Elena 45, №2 Twins Palace Hotel, telefon: 359888455884 : , e-mail: office@twinspalace.com
5. Înregistrare în registrele publice: Registrul Comerțului la Agenția de Înregistrare a Ministerului Justiției al Republicii Bulgaria.
6. Autorități de supraveghere:
(a) Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a Republicii Bulgaria, adresa: Sofia, p.k. 1592, Bd. Prof. Tsvetan Lazarov Nr 2, telefon: 02/ 915 35 18, fax: 02/ 915 35 25, Email: kzld@cpdp.bg< /a a>, site de internet: www.cpdp.bg

(b) Comisia pentru protecția consumatorilor, adresa: 1000 Sofia, “Slaveikov“ Nr. 4A, etajele 3, 4 și 6, telefon: 02/ 980 25 24, fax: 02/ 988 42 18, hotline: 0700 111 22, site: www.kzp.bg
(c) Comisia pentru Protecția Concurenței, adresa: Sofia, p.k. 1000, B-dul Vitosha Nr. 18, telefon: 02/ 935 62 22, fax: 02/ 980 73 15, Emailcpcadmin@cpc.bg, Internet site: www.cpc.bg

7. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG 000000000.

III. Dispoziții generale

Art. 3. Site-ul web și serviciile oferite prin intermediul acestuia funcționează în conformitate cu regulile descrise în Termenii și condițiile generale.
Art. 4. Furnizorul nu garantează funcționarea constantă a paginii de Internet și nici că aceasta din urmă nu conține erori.
Art. 5. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la anumite materiale (inclusiv, dar fără a se limita la: fotografii, texte și altele) publicate pe Site sau pe întregul Website, fără acordul Utilizatorului, pentru o perioadă nelimitată. de timp, planificat sau accidental, fără a fi responsabil pentru orice daune aduse Utilizatorului care ar putea apărea ca urmare a suspendării.
Art. 6. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, structura sau conținutul site-ului web. Modificările intră în vigoare imediat după publicarea lor pe site.

IV. Caracteristicile Serviciului

Art. 7. Principalele caracteristici ale serviciilor furnizate Utilizatorilor de către Furnizor prin intermediul paginii de Internet, denumite în continuare Servicii pentru concizie, sunt următoarele:
(1) Furnizorul oferă posibilitatea de a vizualiza și partaja conținutul publicat pe site. Furnizorul oferă informații despre sine, echipa sa, serviciile pe care le oferă, oferte curente, articole informative, contacte, prezentarea clienților și partenerilor săi și altele.
(2) Furnizorul oferă posibilitatea de a genera un apel telefonic prin butoanele funcționale de pe site.
(3) Furnizorul oferă posibilitatea de a genera solicitări electronice prin formulare funcționale de solicitare în cadrul paginii de Internet. Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile specificate de Furnizor și să selecteze butonul Trimitere. Atunci când utilizează acest serviciu, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere și, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, să fie considerați informați că utilizarea acestui serviciu nu conduce automat la încheierea unui contract între Utilizatorul relevant și Furnizor, de exemplu. trimiterea unei întrebări prin e-mail nu creează o obligație pentru Furnizor de a furniza un anumit serviciu și nu plasează Furnizorul și Utilizatorul într-o relație contractuală (obligatorie). Trebuie considerat că Utilizatorul relevant, care a trimis o întrebare prin e-mail Furnizorului, a încheiat un contract cu Furnizorul pentru furnizarea serviciului dat numai după ce a primit confirmarea în acest sens de la Furnizor.
Furnizorul nu garantează disponibilitatea acestuia